indygo

ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

In Projekt gabinetu on 22 listopada 2011 at 06:51

Ustawa o działalności leczniczej dokonała szeregu modyfikacji stanu prawnego dotyczącego spraw ustrojowych uczestników rynku usług medycznych. Jednym z obszarów objętych zmianami są przepisy regulujące działalność dotychczasowych indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich.

Ustawa o działalności leczniczej zmienia nazwy podmiotów tego typu, wprowadza modyfikacje w części dotyczącej miejsca wykonywania świadczeń, zmienia nadzór nad praktykami zawodowymi.  Ustawa o działalności leczniczej zdaje się pretendować do roli swoistego kodeksu organizacji rynku usług medycznych. Tym samym ustawa o działalności leczniczej dokonuje modyfikacji innych istniejących w obrocie ustaw ustrojowych dotyczących uczestników rynku usług medycznych. Zasadnicza odrębność w stosunku do poprzedniego stanu prawnego polega na zgrupowaniu wszystkich regulacji o charakterze organizacyjnym w jednym akcie prawnym oraz na modyfikacji części reguł prowadzenia działalności na rynku usług medycznych. Czytaj dalej…Nie inaczej rzecz ma się w sferze regulującej wykonywanie wolnych zawodów medycznych. Stanowisko takie zdaje się potwierdzać także uzasadnienie projektu ustawy, które stanowi między innymi: „Celem projektowanej regulacji jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Jeden akt prawny kompleksowo reguluje zasady prowadzenia działalności leczniczej. Obowiązywać on będzie wszystkie podmioty prowadzące taką działalność”. Artykuł 5 u.dz.l. określa praktyki lekarskie i pielęgniarskie jako praktyki zawodowe. Ustawa o działalności leczniczej stanowi wprost, że praktyka zawodowa nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *