indygo

Posts Tagged ‘projekt osłon stałych’

Co to jest projekt osłon stałych?

In RTG on 20 marca 2009 at 08:04

Coraz liczniejsza grupa lekarzy stomatologów w Polsce decyduje się na zakup aparatów rentgenowskich wyposażonych w obrazowanie cyfrowe lub unowocześnia swoje aparaty, rezygnując z tradycyjnych błon na rzecz „cyfrówki”. Obrazy powstałe techniką cyfrową pozwalają na uzyskanie większej liczby informacji oraz poprawiają bezpieczeństwo pacjenta i lekarza. Krótszy jest czas ekspozycji na promieniowanie jonizujące.Chcąc zainstalować rentgen do zdjęć wewnątrzustnych w gabinecie stomatologicznym powinniśmy pamiętać o wymaganiach jakie należy spełnić o czym napiszę później.

Projekt osłon, cóż to jest?

Dokumentacja ta jest niczym innym jak projektem architektonicznym pomieszczenia, w którym  będzie zainstalowany aparat Rtg, z naniesionymi informacjami o umiejscowieniu samego aparatu.Ważna jest ochronność poszczególnych ścian i niezbędnych dodatkowych osłon.Dodatkowe osłony to najczęściej parawany jezdne, przesuwne i stałe. Read the rest of this entry »