indygo

Posts Tagged ‘Projekt gabinetu’

Co to jest projekt osłon stałych?

In RTG on 20 marca 2009 at 08:04

Coraz liczniejsza grupa lekarzy stomatologów w Polsce decyduje się na zakup aparatów rentgenowskich wyposażonych w obrazowanie cyfrowe lub unowocześnia swoje aparaty, rezygnując z tradycyjnych błon na rzecz „cyfrówki”. Obrazy powstałe techniką cyfrową pozwalają na uzyskanie większej liczby informacji oraz poprawiają bezpieczeństwo pacjenta i lekarza. Krótszy jest czas ekspozycji na promieniowanie jonizujące.Chcąc zainstalować rentgen do zdjęć wewnątrzustnych w gabinecie stomatologicznym powinniśmy pamiętać o wymaganiach jakie należy spełnić o czym napiszę później.

Projekt osłon, cóż to jest?

Dokumentacja ta jest niczym innym jak projektem architektonicznym pomieszczenia, w którym  będzie zainstalowany aparat Rtg, z naniesionymi informacjami o umiejscowieniu samego aparatu.Ważna jest ochronność poszczególnych ścian i niezbędnych dodatkowych osłon.Dodatkowe osłony to najczęściej parawany jezdne, przesuwne i stałe. Read the rest of this entry »

Hałas w gabinecie!

In Bez kategorii, Projekt gabinetu on 19 marca 2009 at 18:25

halasKomfort akustyczny jest parametrem subiektywnym, na jego odczuwanie mają  wpływ drgania powietrza tworzące wrażenia słuchowe (dzwięk) i odczuwalne drgania, wibracje. Gabinet Stomatologiczny to przede wszystkim miejsce pracy lekarza, gdzie najcichsze nawet dzwięki mogą utrudniać nam skupienie i koncentrację. Zaplanowanie przyjaznego akustycznie wnętrza  to przede wszystkim zastosowanie odpowiednich technologii, materiałów wykończeniowych i dobra aranżacja wnętrz na etapie projektu, czyli poszukiwanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych dla konkretnego lokalu.

Hałas!

Mamy trzy kategorie hałasu:

-przenoszony przez konstrukcję budynku, eliminacja na etapie budowy poprzez odseparowania źródła hałasu od   konstrukcji, doraźne przez stosowanie okładzin lub podłogi pływającej z izolacją akustyczną.

-przenoszony przez instalacje, najczęstsza przyczyna to brak staranności wykonania, zle zaizolowane przejścia przez ściany, brak przekładek.

-hałas jako bezpośrednie wrażenie słuchowe jak rozmowa ok.55dB

Jakie są źródła hałasu w gabinecie? Read the rest of this entry »

Rentgen w gabinecie, co trzeba wiedzieć

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa, RTG on 6 marca 2009 at 21:44

koniczynkaWymogi prawno-techniczne montażu aparatu rtg w gabinecie regulują rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21sierpnia 2006r, w sprawie szczegółowych warunków

bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U.z 2006r.Nr 180, poz.1325)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r,w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

(Dz.U z 2005r, Nr20, poz.168)

Oto najważniejsze:

1. pomieszczenie pracowni rtg powinno mieć powierzchnie co najmniej 8m2

2. wysokość pomieszczenia nie mniejsza niż 2,5m

3.  drzwi gabinetu z rtg lub pracowni rtg należy oznaczyć tablicą ze znakiem ostrzegawczym w postaci

„koniczynki” i napisem (pracownia rtg) Read the rest of this entry »