indygo

Posts Tagged ‘aparat rtg’

Rentgen w gabinecie, co trzeba wiedzieć

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa, RTG on 6 marca 2009 at 21:44

koniczynkaWymogi prawno-techniczne montażu aparatu rtg w gabinecie regulują rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21sierpnia 2006r, w sprawie szczegółowych warunków

bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U.z 2006r.Nr 180, poz.1325)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r,w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

(Dz.U z 2005r, Nr20, poz.168)

Oto najważniejsze:

1. pomieszczenie pracowni rtg powinno mieć powierzchnie co najmniej 8m2

2. wysokość pomieszczenia nie mniejsza niż 2,5m

3.  drzwi gabinetu z rtg lub pracowni rtg należy oznaczyć tablicą ze znakiem ostrzegawczym w postaci

„koniczynki” i napisem (pracownia rtg) Read the rest of this entry »