indygo

Rtg, jakie etapy realizacji?

In Projekt gabinetu, RTG on 11 marca 2009 at 22:53

koniczynkaKolejność postępowania dla osób, które zamierzają zainstalować aparat rentgenodiagnostyczny powinna być następująca:

Etap – Projekt architektoniczny

1.Wybranie typu aparatu rtg, należy określić podstawowe parametry, jak czas ekspozycji, wielkość wiązki.

2.Zlecić wykonanie projektu osłon stałych, czyli obliczenia ochronności osłon (ściany, strop,drzwi) czy stanowią     ochronę przed promieniowaniem jonizującym ?

3.Zlecenie wykonania projektu budowlanego pomieszczeń gabinetu z rtg, bądź pracowni rtg wraz z opisem wentylacji. Projekt ten powinien uwzględniać wyniki obliczeń ochronności osłon stałych.

Na rzucie pomieszczenia gabinetu lub pracowni rtg należy dokładnie określić miejsce, gdzie będzie zamontowany aparat. W opisie do projektu należy zwrócić uwagę na materiał z którego mają być wykonane ścianki wewnętrzne gabinetu bądź pomieszczenia pracowni. Ważna jest kwestia wentylacji, powinnien być wyjaśniony sposób jej rozwiązania, tak by zapewnić wymaganą wymianę powietrza 1,5/h.

4.Wystąpienie do PWIS o zatwierdzenie dokumentacji projektowej wraz z projektem osłon stałych i wentylacji.

Etap – Instalacja

5.Zainstalowanie aparatu rtg,

6.Wykonanie przez osobę instalującą testów akceptacyjnych

7. Wniosek  do PWIS wraz z załącznikami o zgodę na otwarcie pracowni lub gabinetu z rtg.

Autor: indygo-project, Małgorzata Sodolska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *