indygo

Jakość powietrza w gabinecie medycznym

In Higiena i czystość, Projekt gabinetu on 4 maja 2009 at 17:23

ozzon 

We wszelkich obiektach medycznych niezwykłej wagi nabiera czystość i higiena. Może się bowiem okazać, że zminimalizowanie ryzyka zakażeń szpitalnych i wszczepiennych ma nie tylko wymiar etyczny, ale i finansowy. W miarę europeizowania się polskiego systemu prawnego, coraz więcej uwagi powinniśmy poświęcać skutecznemu ograniczaniu ilości osób zakażonych w zakładach opieki zdrowotnej (państwowych i prywatnych); co się przekłada na koszty choćby ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilno-prawnej placówek.

O roli problemu świadczą liczby z państw, gdzie prowadzone są rzetelne statystyki tego typu zakażeń: w USA średniorocznie notuje się ok. 2 milionów takich przypadków, które się kończą 100 tysiącami zgonów rocznie. Koszty, jakie amerykański system zdrowotny ponosi na te przypadki mierzą się w miliardach dolarów rocznie. Warto więc zadbać o zminimalizowanie ryzyka zakażeń i powikłań w zabiegach medycznych; jednym ze sposobów jest dbanie o jakość powietrza w gabinecie i dobrze zaprojektowana wentylacja.

Biorąc to pod uwagę, nie można przecenić najnowszych osiągnięć nauki zwłaszcza w zakresie  nanotechnologiiktóra pozwala na zwielokrotnienie działania różnych procesów chemicznych i fizycznych. W kontekście higieny obiektów medycznych, na szczególną uwagę powinien zwrócić proces FOTOKATALIZY NA POWIERZCHNI TiO2, który odtwarza we wnętrzach budynków chemiczny skład świeżego powietrza (np: więcej ozonu po burzy)

Należy przypomnieć, że przy słonecznej pogodzie, pod wpływem promieniowania UV, w całej objętości powietrza zewnętrznego następuje proces tworzenia się z tlenu oraz wody zawartej w powietrzu, następujących utleniaczy: H2O2, OH, O3, O3, O2 oraz OH. Substancje te odpowiedzialne są za odkażanie i samooczyszczanie się powietrza zewnętrznego, ale ze względu na swoją wyjątkową nietrwałość praktycznie nie występują wewnątrz budynków.  Tutaj leży m.in. powód, dla którego ponad 90% infekcji ludzie nabywają wewnątrz pomieszczeń, a nie na świeżym powietrzu.

Nanotechnologia pozwala nam pozbyć się tej ułomności wnętrz naszych budynków przez zastosowanie „generatorów świeżego powietrza” opartych na fotokatalizie na powierzchni TiO2. Odtwarzają one skład świeżego powietrza w naszych wnętrzach i powodują ciągłą redukcję patogenów z powietrza oraz powierzchni.

Zastosowane w szpitalach powodują nawet 40% zmniejszenie zakażeń szpitalnych. Personel również się „wzmacnia” – spadek absencji chorobowej personelu wynosi średnio 70%, a efektywność pracy całego zespołu wzrasta o ponad 10% (zmniejszenie absencji chorobowej, podwyższenie komfortu pracy oraz likwidacja alergenów wziewnych).

Więcej szczegółów na temat procesu fotokatalizy na powierzchni TiO2 na stronach  www.InnerEco.pl.

Autor: Michał Kamiński, InnerEco

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *