indygo

Archive for the ‘RTG’ Category

RTG w gabinecie, krok po kroku

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa, RTG on 17 lutego 2010 at 11:01

Rtg w gabinecie stomatologa to już standard. Przechodzenie na radiologię cyfrową jest uzasadnione z kilku powodów. Obrazy powstałe techniką cyfrową pozwalają na uzyskanie większej liczby informacji, dzięki wykorzystaniu specjalnego oprogramowania oraz poprawiają bezpieczeństwo pacjenta i lekarza ze względu na krótszy czas ekspozycji na promieniowanie jonizujące. To szybka diagnoza a więc oszczędność czasu lekarza i samego pacjenta.

Rejestracja Rtg w gabinecie, krok po kroku Read the rest of this entry »

#Bez znieczulenia

In Bez kategorii, Rozmaitości, RTG on 20 marca 2009 at 12:12

[googlevideo=http://video.google.com/videoplay?docid=-3938112002516514482&ei=uHnDSei8GJum2AKfspT7AQ&q=rtg]

Co to jest projekt osłon stałych?

In RTG on 20 marca 2009 at 08:04

Coraz liczniejsza grupa lekarzy stomatologów w Polsce decyduje się na zakup aparatów rentgenowskich wyposażonych w obrazowanie cyfrowe lub unowocześnia swoje aparaty, rezygnując z tradycyjnych błon na rzecz „cyfrówki”. Obrazy powstałe techniką cyfrową pozwalają na uzyskanie większej liczby informacji oraz poprawiają bezpieczeństwo pacjenta i lekarza. Krótszy jest czas ekspozycji na promieniowanie jonizujące.Chcąc zainstalować rentgen do zdjęć wewnątrzustnych w gabinecie stomatologicznym powinniśmy pamiętać o wymaganiach jakie należy spełnić o czym napiszę później.

Projekt osłon, cóż to jest?

Dokumentacja ta jest niczym innym jak projektem architektonicznym pomieszczenia, w którym  będzie zainstalowany aparat Rtg, z naniesionymi informacjami o umiejscowieniu samego aparatu.Ważna jest ochronność poszczególnych ścian i niezbędnych dodatkowych osłon.Dodatkowe osłony to najczęściej parawany jezdne, przesuwne i stałe. Read the rest of this entry »

Rtg, jakie etapy realizacji?

In Projekt gabinetu, RTG on 11 marca 2009 at 22:53

koniczynkaKolejność postępowania dla osób, które zamierzają zainstalować aparat rentgenodiagnostyczny powinna być następująca:

Etap – Projekt architektoniczny

1.Wybranie typu aparatu rtg, należy określić podstawowe parametry, jak czas ekspozycji, wielkość wiązki.

2.Zlecić wykonanie projektu osłon stałych, czyli obliczenia ochronności osłon (ściany, strop,drzwi) czy stanowią     ochronę przed promieniowaniem jonizującym ?

3.Zlecenie wykonania projektu budowlanego pomieszczeń gabinetu z rtg, bądź pracowni rtg wraz z opisem wentylacji. Projekt ten powinien uwzględniać wyniki obliczeń ochronności osłon stałych.

Na rzucie pomieszczenia gabinetu lub pracowni rtg należy dokładnie określić miejsce, gdzie będzie zamontowany aparat. W opisie do projektu należy zwrócić uwagę na materiał z którego mają być wykonane ścianki wewnętrzne gabinetu bądź pomieszczenia pracowni. Ważna jest kwestia wentylacji, powinnien być wyjaśniony sposób jej rozwiązania, tak by zapewnić wymaganą wymianę powietrza 1,5/h.

4.Wystąpienie do PWIS o zatwierdzenie dokumentacji projektowej wraz z projektem osłon stałych i wentylacji.

Etap – Instalacja

5.Zainstalowanie aparatu rtg,

6.Wykonanie przez osobę instalującą testów akceptacyjnych

7. Wniosek  do PWIS wraz z załącznikami o zgodę na otwarcie pracowni lub gabinetu z rtg.

Autor: indygo-project, Małgorzata Sodolska

Rentgen w gabinecie, co trzeba wiedzieć

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa, RTG on 6 marca 2009 at 21:44

koniczynkaWymogi prawno-techniczne montażu aparatu rtg w gabinecie regulują rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21sierpnia 2006r, w sprawie szczegółowych warunków

bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U.z 2006r.Nr 180, poz.1325)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r,w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

(Dz.U z 2005r, Nr20, poz.168)

Oto najważniejsze:

1. pomieszczenie pracowni rtg powinno mieć powierzchnie co najmniej 8m2

2. wysokość pomieszczenia nie mniejsza niż 2,5m

3.  drzwi gabinetu z rtg lub pracowni rtg należy oznaczyć tablicą ze znakiem ostrzegawczym w postaci

„koniczynki” i napisem (pracownia rtg) Read the rest of this entry »