indygo

Archive for the ‘Przepisy prawa’ Category

rehabilitacja’ 2016

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa, Publikacje on 22 sierpnia 2016 at 10:30

Weszła w życie nowa ustawa o zawodzie fizykoterapeuty z dnia 25 września 2015 Dz.U. 1103. Ustawa stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

rehabilitacja

 

W myśl ustawy, wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega m.in. na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych. Regulacja przewiduje, że fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta i do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych informacji o jego stanie zdrowia.

Rehabilitacja-ruchowa_articleimage

Czytaj dalej…

Read the rest of this entry »

Chirurgia jednego 1 dnia, projekt

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa on 28 września 2012 at 07:00

Celem placówek Chirurgii Jednego Dnia jest wykonanie określonego zabiegu chirurgicznego w minimalnym czasie, co oznacza pobyt pacjenta na oddziale od kilku godzin do maksymalnie 24 godzin. Pacjent przebywa w komfortowych warunkach: klimatyzowanych, dwuosobowych salach z pełnym węzłem sanitarnym, korzysta z opieki doświadczonych lekarzy i z wysokiej jakości nowoczesnego sprzętu medycznego.
Dzięki rozwojowi mikrochirurgii, wykorzystaniu technologii cyfrowej i technik laserowych, operacja bez rozcinania skóry nie jest dziś niczym nadzwyczajnym.

Chirurgia Jednego Dnia powstała w odpowiedzi na potrzeby pacjentów, którzy wykazują niechęć do przedłużonych okresów przebywania w szpitalu, oczekują skrócenia okresu nieobecności w pracy i zmniejszenia stresu związanego z zabiegiem. Czytaj dalej… Read the rest of this entry »

niepełnosprawny pacjent = gabinet bez barier!

In Niepełnosprawny pacjent, Prawo budowlane, Projekt gabinetu, Przepisy prawa on 19 maja 2011 at 20:00

handicappe

Czas płynie szybko i poddawani jesteśmy ciągłym zmianom. Dzisiaj myślimy o indywidualnej lub grupowej praktyce lekarskiej a może w przyszłości przychodnia zamieni się w niepubliczny zoz. Warto na etapie poszukiwania lokalu i opracowywania projektu rozważyć dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Właściwie każdy gabinet powinien być dostosowany do przyjmowania pacjenta niepełnosprawnego a wiąże się to ze spełnieniem odpowiednich wymagań. Aby umożliwić niepełnosprawnemu pacjentowi korzystanie z pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne należy zadbać o: czytaj dalej… Read the rest of this entry »

oświetlenie Gabinetu

In 0świetlenie gabinetu, Projekt gabinetu, Przepisy prawa on 22 lutego 2011 at 21:52

Praca stomatologa związana jest z dużym wysiłkiem wzroku. Dlatego naturalne i sztuczne oświetlenie w gabinecie powinno zapewniać warunki dobrego widzenia. Ciemny gabinet i duże różnice w oświetleniu poszczególnych jego części stanowią duże obciążenie dla oczu lekarza (proces akomodacji i adaptacji oka); w efekcie powodując szybsze zmęczenie, osłabienie wzroku i zmniejszenie wydajności pracy.

Jakie warunki winno spełniać oświetlenie gabinetu?

1.Do rozróżniania szczegółów najlepsze jest światło o dużym natężeniu, barwą najbardziej zbliżone do światła słonecznego.

2.Należy eliminować konieczność częstego, przemiennego patrzenia na miejsca słabo i bardzo jasno oświetlone.

3.Trzeba zapewnić możliwie jak najmniejszy współczynnik pulsacji i migotania światła.

Przekładając to wszystko na język techniczny, źródło światła dla gabinetu stomatologicznego powinno mieć temperaturę barwową powyżej 5300K i współczynnik oddawania barwy bliski 100. Najlepsze są świetlówki o współczynniku oddawania barwy Ra=98. Czytaj dalej…

Read the rest of this entry »

RTG w gabinecie, krok po kroku

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa, RTG on 17 lutego 2010 at 11:01

Rtg w gabinecie stomatologa to już standard. Przechodzenie na radiologię cyfrową jest uzasadnione z kilku powodów. Obrazy powstałe techniką cyfrową pozwalają na uzyskanie większej liczby informacji, dzięki wykorzystaniu specjalnego oprogramowania oraz poprawiają bezpieczeństwo pacjenta i lekarza ze względu na krótszy czas ekspozycji na promieniowanie jonizujące. To szybka diagnoza a więc oszczędność czasu lekarza i samego pacjenta.

Rejestracja Rtg w gabinecie, krok po kroku Read the rest of this entry »

Rejestracja Gabinetu, jak?

In Przepisy prawa, Rozmaitości on 15 stycznia 2010 at 10:00

W celu rejestracji Gabinetu w ramach IPL_ indywidualnej praktyki lekarskiej należy wystąpić do Sanepidu o wydanie opinii o lokalu.

Należy określić 1.zakres świadczonych usług, zgodnie ze zgłoszeniem do Izby Lekarskiej. Jako załączniki do wniosku dołączamy:

2.Dokumentację projektową, czyli Projekt Gabinetu na podstawie którego powstał Gabinet 3. Dokument potwierdzający poprawność działania wentylacji; Read the rest of this entry »

Zakładanie niepublicznego zozu

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa on 5 listopada 2009 at 23:02

896851_the_maze[1]

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Aby go utworzyć, osoby fizyczne muszą przede wszystkim zarejestrować działalność gospodarczą poprzez wpis do ewidencji tej działalności. W przypadku osób prawnych niezbędna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie konieczne jest uzyskanie numeru REGON i NIP. Później należy uzyskać postanowienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z którego będzie wynikać, że stan lokalu, w którym będzie mieścić się NZOZ oraz jego aparatura medyczna, są zgodne z przepisami. Kolejnymi etapami jest podjęcie uchwały o utworzeniu NZOZ i nadaniu mu statutu, wybór kierownika.

Warunkiem niezbędnym do prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej jest  wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

Pomieszczenia

Zakład opieki zdrowotnej powinien stanowić samodzielny budynek/lokal. Dopuszcza się lokalizację zozu w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitej izolacji od innych użytkowników budynku (mieszkalnego, użyteczności publicznej) Read the rest of this entry »

Muzyczna strona zdrowia, o muzyce zwolnionej od opłat

In Przepisy prawa, Rozmaitości, Spa on 27 października 2009 at 11:12

images

Muzyka wywołuje przeróżne emocje: wzrusza, cieszy, wprowadza w stan zadumy i melancholii, wyzwala energię, ale także uspokaja. A to wszystko dlatego, że wykorzystuje niemal nieograniczoną gamę dźwięków i nastrojów; muzyka odzwierciedla wnętrze ludzkiej duszy.

Już od niepamiętnych wieków muzyka towarzysząca człowiekowi w jego codziennym życiu stała się czymś tak naturalnym, że bez niej odczuwalny jest brak, który trudno zastąpić. Muzyka jest sztuką, która stała się nierozłączną częścią ludzkiej natury. W miarę rozwoju techniki, gospodarki i świadomości społecznej, rozwijają się też przepisy prawne, które pozwalają „zapobiec” możliwemu chaosowi. Powoduje to, że oprócz obowiązków, mamy coraz więcej praw i możliwości pozytywnej ekspansji. Zaczynamy doceniać „dobra” nie tylko te materialne. W coraz większym zakresie doceniane są też dobra intelektualne i twórczość artystyczna.

„Muzyka zwolniona z opłat”, „publiczne odtwarzanie zwolnione z opłat” – jakie treści kryją się za tymi stwierdzeniami? Na jakich warunkach możemy słuchać muzyki w gabinecie, salonie? Jakie użytkowanie muzyki w komercyjnym zakresie jest dozwolone, a jakie nie? Czy należy w tym celu zawierać jakieś dodatkowe, wiążące umowy? Read the rest of this entry »

Godzina zero dla zozów przesunięta do 2015 roku

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa on 14 sierpnia 2009 at 07:32

Jak pisałam o tym wcześniej wymagania techniczne wobec zoz-ów zostały złagodzone a termin ich wprowadzenia przełożono do końca 2015 roku. Read the rest of this entry »

Zdrowy rozsądek w przepisach sanitarnych!

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa, Sterylizacja on 11 sierpnia 2009 at 14:16

paragrafMinisterstwo Zdrowia przygotowuje nowe rozporządzenie… w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wszystkie ZOZ-y będą musiały dostosować się do tych zaleceń do końca 2012 roku.

Zamiast kłopotliwego dla ZOZ-ów ścisłego określenia powierzchni i wymiarów pomieszczeń medycznych, wprowadzono wymagania funkcjonalne. Usunięto zapisy, określające sposób wyliczania urządzeń sanitarnych i konieczność zapewnienia pomieszczeń pomocniczych. Złagodzono wymagania wobec bloków operacyjnych, m.in. poprzez wykreślenie zaleceń dotyczących powierzchni minimalnej. Read the rest of this entry »