indygo

Archive for the ‘Prawo budowlane’ Category

łazienka „bez barier”

In Niepełnosprawny pacjent, Prawo budowlane, Projekt gabinetu on 30 marca 2016 at 10:20

strefa_manewrowa

Projektując łazienkę „bez barier” (łazienka dla niepełnosprawnych) powinniśmy umożliwić samodzielność oraz komfort życiowy osobom niepełnosprawnym. Konieczność likwidowania barier i ograniczeń wynikających z niedoskonałości i standardów łazienek dla osób pełnosprawnych powinna być oczywista i zrozumiała. Przy projekcie łazienki dla osób starszych i niepełnosprawnych trzeba wziąć pod uwagę przyjęte normy, jak również indywidualne potrzeby każdego użytkownika. Nie tylko zachowania ergonomii i funkcjonalności jest ważne, trzeba uwzględnić także zasady bezpieczeństwa użytkowników.

Przestrzeń życiowa

Łazienka powinna być pozbawiona progu jak i reszta pomieszczeń w mieszkaniu, przyjmuje się za standard szerokość drzwi o wymiarze 90-100 cm ( światło otworu!), taka przestrzeń pozwala na optymalne poruszanie się w obrębie łazienki jak i całego mieszkania. Łazienka powinna być duża z uwagi na wymiary wózków inwalidzkich, przestrzeń manewrowa powinna być nie mniejsza niż średnica okręgu o minimalnej wartości 150 cm. Czytaj dalej… Read the rest of this entry »

niepełnosprawny pacjent = gabinet bez barier!

In Niepełnosprawny pacjent, Prawo budowlane, Projekt gabinetu, Przepisy prawa on 19 maja 2011 at 20:00

handicappe

Czas płynie szybko i poddawani jesteśmy ciągłym zmianom. Dzisiaj myślimy o indywidualnej lub grupowej praktyce lekarskiej a może w przyszłości przychodnia zamieni się w niepubliczny zoz. Warto na etapie poszukiwania lokalu i opracowywania projektu rozważyć dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Właściwie każdy gabinet powinien być dostosowany do przyjmowania pacjenta niepełnosprawnego a wiąże się to ze spełnieniem odpowiednich wymagań. Aby umożliwić niepełnosprawnemu pacjentowi korzystanie z pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne należy zadbać o: czytaj dalej… Read the rest of this entry »

Projekt budowlany do urzędu

In Prawo budowlane, Projekt gabinetu on 30 listopada 2009 at 22:00

Projekt budowlany potrzebny jest nam, w przypadku starania się o pozwolenie na budowę. Należy pamiętać, iż taka forma projektu może być wymagana przez urząd również w przypadku tzw: zmiany sposobu użytkowania obiektu/lokalu lub jego części; gdy urząd uzna, że zamierzenie inwestora wymaga wykonania robót budowlanych, które w istotny sposób zmieniają warunki higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa pożarowego lub warunki pracy itp.

Wnioskodawca składa: Read the rest of this entry »

Odstępstwo od przepisów

In Prawo budowlane, Projekt gabinetu, Przepisy prawa on 6 lipca 2009 at 22:26

Dzisiaj słów kilka na czym może polegać tzw: odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Właśnie pracuję nad koncepcją do projektu, gdzie zachodzi konieczność wystąpienia o odstępstwo, ponieważ jest zbyt niska wysokość pomieszczenia w lokalu użytkowym. Read the rest of this entry »

Okiem architekta – komu służy projekt budowlany

In Prawo budowlane, Projekt gabinetu, Przepisy prawa on 19 czerwca 2009 at 07:35

projekt (2) –

 „ Rozmawiając z wieloma osobami zauważyłam, że często to, co my, architekci, rozumiemy pod pojęciem „projekt budowlany” i to, co pod tym samym pojęciem rozumieją klienci, to dwie różne rzeczy! (A to, co chcieliby obejrzeć urzędnicy, to jeszcze inna historia). Warto wyjaśnić co kryje się pod tą nazwą, aby uniknąć nieporozumień i rozczarowań.

Pierwszą i podstawową rzeczą jest to, że projekt budowlany robi się przede wszystkim dla urzędników! Oni na podstawie tego projektu wydają pozwolenie na budowę, dlatego też interesuje ich dokumentacja, wykonana według ściśle określonych reguł. Zawartość i wymagania co do formy i zakresu opracowania projektu budowlanego są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 (Dziennik Ustaw nr120 z 2003 roku poz.1133)…. Read the rest of this entry »

Gabinet ze zgłoszeniem lub pozwoleniem..

In Prawo budowlane, Projekt gabinetu on 15 kwietnia 2009 at 14:02

health

Jak zgodnie z prawem zmienić przeznaczenie lokalu. Temat:  Zmiana sposobu użytkowania lokalu.

Bardzo często planując własną działalność gospodarczą np.: otworzenie nowego gabinetu lub zespołu gabinetów medycznych; rozpoczyna się od poszukiwania właściwego lokalu. Myśląc o wynajmie lub zakupie na własność lokalu użytkowego należy wziąć pod uwagę konieczność uzyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania lokalu. W świetle obowiązujących przepisów prawa budowlanego (dokuczliwych dla inwestorów); zawsze gdy zmieniają się warunki higieniczno-sanitarne (zaostrzone w stosunku do placówek medycznych), warunki pracy, bezpieczeństwa pożarowego należy zgłosić lub uzyskać pozwolenie na przebudowę istniejącego lokalu/obiektu. Read the rest of this entry »