indygo

Archive for Listopad, 2009|Monthly archive page

Projekt budowlany do urzędu

In Prawo budowlane, Projekt gabinetu on 30 listopada 2009 at 22:00

Projekt budowlany potrzebny jest nam, w przypadku starania się o pozwolenie na budowę. Należy pamiętać, iż taka forma projektu może być wymagana przez urząd również w przypadku tzw: zmiany sposobu użytkowania obiektu/lokalu lub jego części; gdy urząd uzna, że zamierzenie inwestora wymaga wykonania robót budowlanych, które w istotny sposób zmieniają warunki higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa pożarowego lub warunki pracy itp.

Wnioskodawca składa: Read the rest of this entry »

Dobrze oświetlony Gabinet stomatologa

In 0świetlenie gabinetu, Kolor w gabinecie, Projekt gabinetu on 21 listopada 2009 at 11:28

Rzadko zdajemy sobie sprawię, że głównym winowajcą naszego jesiennego niezadowolenia i zmęczenia jest brak światła dziennego. To jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa światło dzienne, dobrze wiedzą Skandynawowie. Brak słońca zimą powoduje, że wielu z nich cierpi na chorobę zwaną SAD(znaczy tyle co sezonowe zaburzenia nastroju). Światło to zdrowie.

Światło dzienne a kolor zęba

Najlepsze dla oczu jest oczywiście światło dzienne. Istnieje w przepisach budowlanych zasada o stosunku powierzchni szyby do powierzchni podłogi pomieszczenia, która wynosić powinna minimum 1:8 Read the rest of this entry »

Zakładanie niepublicznego zozu

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa on 5 listopada 2009 at 23:02

896851_the_maze[1]

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Aby go utworzyć, osoby fizyczne muszą przede wszystkim zarejestrować działalność gospodarczą poprzez wpis do ewidencji tej działalności. W przypadku osób prawnych niezbędna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie konieczne jest uzyskanie numeru REGON i NIP. Później należy uzyskać postanowienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z którego będzie wynikać, że stan lokalu, w którym będzie mieścić się NZOZ oraz jego aparatura medyczna, są zgodne z przepisami. Kolejnymi etapami jest podjęcie uchwały o utworzeniu NZOZ i nadaniu mu statutu, wybór kierownika.

Warunkiem niezbędnym do prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej jest  wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

Pomieszczenia

Zakład opieki zdrowotnej powinien stanowić samodzielny budynek/lokal. Dopuszcza się lokalizację zozu w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitej izolacji od innych użytkowników budynku (mieszkalnego, użyteczności publicznej) Read the rest of this entry »