indygo

Archive for Marzec, 2009|Monthly archive page

Odpady medyczne w gabinecie

In Higiena i czystość, Projekt gabinetu, Przepisy prawa on 25 marca 2009 at 18:47

worek-na-smieci

Jak zaprojektować gabinet medyczny/stomatologiczny zgodnie z przepisami. Temat: Odpady medyczne.

Na początek słów kilka o samych odpadach, które dzielimy na:

– odpady zakazne (zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny)

– odpady medyczne specjalne (niebezpieczne substancje chemiczne mogące być źródłem skażenia środowiska)

– odpady pozostałe

– odpady komunalne

Przepisy mówią, że dopuszcza się magazynowanie niebezpiecznych odpadów medycznych na terenie placówek

udzielających świadczeń zdrowotnych; ale poza miejscem ich powstawania (czyli poza gabinetem) w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Tak więc na etapie projektu należy przewidzieć Read the rest of this entry »

Sterylizacja w gabinecie ważna jest…

In Higiena i czystość, Projekt gabinetu on 23 marca 2009 at 17:27

narzady-1 

Jak zaprojektować gabinet medyczny/stomatologiczny zgodnie z przepisami. Temat: Sterylizacja

Sterylizacja” to proces, w wyniku którego zostają zniszczone wszystkie chorobotwórcze czynniki biologiczne oraz ich formy przetrwalnikowe przez zastosowanie czynników fizycznych lub chemicznych.” (Dz.U. nr 213 z 2006r.poz.1568)

Każda przychodnia/gabinet stomatologiczny powinien być wyposażony w urządzenie sterylizujące, czyli autoklaw oraz w zależności od potrzeb w sterylizator niskociśnieniowy. Rozporządzenie nie definiuje jednak jakiej klasy powinien to być sprzęt. Wszystkie gabinety muszą być wyposażone w umywalkę. Ponadto w pomieszczeniach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, czyli także w gabinetach stomatologicznych, niezależnie od umywalek, należy zamontować co najmniej jednokomorowy zlew. W przypadku przychodni z więcej niż 2 gabinetami stomatologicznymi oraz działających w ramach niepublicznych ZOZ należy na etapie projektu architektonicznego przewidzieć urządzenie pomieszczenia podręcznej Sterylizatorni. Read the rest of this entry »

#Bez znieczulenia

In Bez kategorii, Rozmaitości, RTG on 20 marca 2009 at 12:12

[googlevideo=http://video.google.com/videoplay?docid=-3938112002516514482&ei=uHnDSei8GJum2AKfspT7AQ&q=rtg]

Co to jest projekt osłon stałych?

In RTG on 20 marca 2009 at 08:04

Coraz liczniejsza grupa lekarzy stomatologów w Polsce decyduje się na zakup aparatów rentgenowskich wyposażonych w obrazowanie cyfrowe lub unowocześnia swoje aparaty, rezygnując z tradycyjnych błon na rzecz „cyfrówki”. Obrazy powstałe techniką cyfrową pozwalają na uzyskanie większej liczby informacji oraz poprawiają bezpieczeństwo pacjenta i lekarza. Krótszy jest czas ekspozycji na promieniowanie jonizujące.Chcąc zainstalować rentgen do zdjęć wewnątrzustnych w gabinecie stomatologicznym powinniśmy pamiętać o wymaganiach jakie należy spełnić o czym napiszę później.

Projekt osłon, cóż to jest?

Dokumentacja ta jest niczym innym jak projektem architektonicznym pomieszczenia, w którym  będzie zainstalowany aparat Rtg, z naniesionymi informacjami o umiejscowieniu samego aparatu.Ważna jest ochronność poszczególnych ścian i niezbędnych dodatkowych osłon.Dodatkowe osłony to najczęściej parawany jezdne, przesuwne i stałe. Read the rest of this entry »

Hałas w gabinecie!

In Bez kategorii, Projekt gabinetu on 19 marca 2009 at 18:25

halasKomfort akustyczny jest parametrem subiektywnym, na jego odczuwanie mają  wpływ drgania powietrza tworzące wrażenia słuchowe (dzwięk) i odczuwalne drgania, wibracje. Gabinet Stomatologiczny to przede wszystkim miejsce pracy lekarza, gdzie najcichsze nawet dzwięki mogą utrudniać nam skupienie i koncentrację. Zaplanowanie przyjaznego akustycznie wnętrza  to przede wszystkim zastosowanie odpowiednich technologii, materiałów wykończeniowych i dobra aranżacja wnętrz na etapie projektu, czyli poszukiwanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych dla konkretnego lokalu.

Hałas!

Mamy trzy kategorie hałasu:

-przenoszony przez konstrukcję budynku, eliminacja na etapie budowy poprzez odseparowania źródła hałasu od   konstrukcji, doraźne przez stosowanie okładzin lub podłogi pływającej z izolacją akustyczną.

-przenoszony przez instalacje, najczęstsza przyczyna to brak staranności wykonania, zle zaizolowane przejścia przez ściany, brak przekładek.

-hałas jako bezpośrednie wrażenie słuchowe jak rozmowa ok.55dB

Jakie są źródła hałasu w gabinecie? Read the rest of this entry »

Rtg, jakie etapy realizacji?

In Projekt gabinetu, RTG on 11 marca 2009 at 22:53

koniczynkaKolejność postępowania dla osób, które zamierzają zainstalować aparat rentgenodiagnostyczny powinna być następująca:

Etap – Projekt architektoniczny

1.Wybranie typu aparatu rtg, należy określić podstawowe parametry, jak czas ekspozycji, wielkość wiązki.

2.Zlecić wykonanie projektu osłon stałych, czyli obliczenia ochronności osłon (ściany, strop,drzwi) czy stanowią     ochronę przed promieniowaniem jonizującym ?

3.Zlecenie wykonania projektu budowlanego pomieszczeń gabinetu z rtg, bądź pracowni rtg wraz z opisem wentylacji. Projekt ten powinien uwzględniać wyniki obliczeń ochronności osłon stałych.

Na rzucie pomieszczenia gabinetu lub pracowni rtg należy dokładnie określić miejsce, gdzie będzie zamontowany aparat. W opisie do projektu należy zwrócić uwagę na materiał z którego mają być wykonane ścianki wewnętrzne gabinetu bądź pomieszczenia pracowni. Ważna jest kwestia wentylacji, powinnien być wyjaśniony sposób jej rozwiązania, tak by zapewnić wymaganą wymianę powietrza 1,5/h.

4.Wystąpienie do PWIS o zatwierdzenie dokumentacji projektowej wraz z projektem osłon stałych i wentylacji.

Etap – Instalacja

5.Zainstalowanie aparatu rtg,

6.Wykonanie przez osobę instalującą testów akceptacyjnych

7. Wniosek  do PWIS wraz z załącznikami o zgodę na otwarcie pracowni lub gabinetu z rtg.

Autor: indygo-project, Małgorzata Sodolska

Rentgen w gabinecie, co trzeba wiedzieć

In Projekt gabinetu, Przepisy prawa, RTG on 6 marca 2009 at 21:44

koniczynkaWymogi prawno-techniczne montażu aparatu rtg w gabinecie regulują rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21sierpnia 2006r, w sprawie szczegółowych warunków

bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U.z 2006r.Nr 180, poz.1325)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r,w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

(Dz.U z 2005r, Nr20, poz.168)

Oto najważniejsze:

1. pomieszczenie pracowni rtg powinno mieć powierzchnie co najmniej 8m2

2. wysokość pomieszczenia nie mniejsza niż 2,5m

3.  drzwi gabinetu z rtg lub pracowni rtg należy oznaczyć tablicą ze znakiem ostrzegawczym w postaci

„koniczynki” i napisem (pracownia rtg) Read the rest of this entry »